Leasing
Leasing kiralık tarım makineleri
Agroleasing, tarımsal kuruluşların tarımsal makine ve ekipman tedarikinin iyileştirilmesine katkıda bulunur, varlık edinimine yatırım anı ile uygulamadan elde edilen kar arasındaki süreyi kısaltır, tarımsal üretimin mevsimsel yapısının sabit varlıkların yenilenme oranı üzerindeki etkisini en aza indirir ve iki önemli görevi çözer: çiftçilerin malzeme ve teknik temel bileşenlerinin edinimi ve bunların doğrudan finansmanı.
Ekonomik özü itibariyle kiralama, girdilerin, kiralama için daha önce ödenen tutarlar dikkate alınarak, belirli bir fiyat üzerinden kiracıya daha sonra satılma olasılığı ile birlikte geri ödenebilir bir esasa göre kiralanmasıdır.

Kiralama finansmanı programlarını kullanmanın avantajları:
  • Kiralama finansmanı sağlamak için kredi finansmanına kıyasla daha basit bir prosedür. Özellikle de çiftliğin halihazırda başka kredi taahhütleri varsa. Kiralama anlaşmaları hem daha hızlı işlenir hem de alıcı için gereksinimler daha hafiftir.
  • Ekipman, geri satın alınana kadar leasing şirketinin mülkiyetinde kalır.
  • Leasing işleminin süresi genellikle krediden daha uzundur. Böylece çiftlik üzerindeki aylık mali yük çok daha düşüktür.
  • Leasing planları ile vergi optimizasyonu olanakları.
  • UNITY EURASIA AGRO, kiralama finansmanı hizmetleri sunan büyük şirketlerle stratejik bir ortaklık hedeflemektedir. Bu sayede, potansiyel bir tarımsal makine ve ekipman alıcısına, bir varlık seçimi ve bunun edinimi için olası bir finansal plan sağlayan bir paket çözüm sunmak mümkün olacaktır.